Rent a car

Sună pentru mai multe detalii!

Închirieri Auto cu livrare și predare gratuite

Apasă pentru detalii

BMW 320 D, automat, 2007

180 lei 24 h
170 lei 1-3 zile
160 lei 3-10 zile
150 lei peste 10 zile

Garanție 250 EUR

Apasă pentru detalii

Ford Fiesta 1.6 TDCi, 2010

110 lei 24 h
100 lei 1-3 zile
90 lei 3-10 zile
80 lei peste 10 zile

Garanție 250 EUR

Politica de Confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

masinirulateiasi.ro oferă servicii de închiriere mașini, din flota proprie sau ca agent de intermediere dispunand de peste 500 autovehicule noi, intr-o gama variata de marci si modele. Daca nu sunteti de acord cu oricare din prevederile de mai jos cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal trimise prin site-ul masinirulateiasi.ro, nu vom prelucra datele Dvs. trimise prin acest site.

1. Domeniul de aplicare

Această Politica de Confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site se aplica datelor personale colectate pe site-ul masinirulateiasi.ro în conformitate cu Regulamentul EU 2016/679. În calitate de operator, societatea noastra este responsabilă de a vă informa despre o astfel de utilizare prin intermediul acestei Politici de Confidentialitate.

În această Politica de Confidentialitate, „date personale” înseamnă orice informație legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un element de identificare, cum ar fi un nume, date de localizare furnizate de dispozitivul folosit pentru accesarea site-ului, adresa IP, adresa de e-mail si numarul/numerele de telefon.

Societatea noastra se angajeaza să protejeze datele personale transmise prin acest site prin respectarea următoarelor principii: prelucrarea corectă și legală; prelucrarea exclusiv în scopuri limitate și specifice, și nu într-un mod incompatibil cu scopurile avut în vedere; utilizarea informațiilor adecvate, relevante, corecte, complete și la zi; nepăstrarea acestora într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care le colectează; prelucrarea în conformitate cu drepturile dvs.; prelucrarea cu consimțământul dvs., acolo unde este necesar și securitatea corespunzătoare.

2. Scopurile prelucrarii datelor dvs. personale trimise prin acest site

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operatiuni. Prelucrăm întotdeauna datele dvs. personale numai dacă legislația aplicabilă ne permite să facem acest lucru. Aceasta înseamnă că, pentru colectarea și utilizarea datelor:

 • Nu vom prelucra niciodată datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site în alte scopuri, decat cele pentru furnizarea unei oferte de inchiriere auto.
 • Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679.
 • Vă asigurăm că datele Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din Romania.

Societatea noastra va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal transmise pe acest site prin mijloace electronice. Dacă acest lucru este impus de legislația aplicabilă, vă vom informa în momentul colectării datelor dvs. personale transmise pe acest site cu privire la orice consecință a nefurnizării de către dvs. a acestora, cu excepția situațiilor în care acest lucru reiese clar din circumstanțe.

3. Tipuri de date cu caracter personal transmise pe acest site, colectate și prelucrate

Aceste date personale pe care noi este posibil să le colectăm de la dvs. includ:

 • Informații de identificare – nume, prenume, adresa de email și numărul de telefon
 • locația unde va aflati prin intermediul informatiilor furnizate de server, inclusiv, dar fara a se limita la: adresa IP, tara, localitate, regiune, browser si tipul de dispozitiv folosit.

NU colectam prin intermediul acestui site informatii precum:

 • Informații de plată (cum ar fi detaliile contului bancar pentru plăți efectuate și alte plăți de rambursat);
 • Informații aflate pe dispozitivul Dvs;
 • Date referitoare la conturile Dvs. pe retele sociale
 • Fotografia, imaginea sau altele asemenea.

4. Prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Vom prelucra datele cu caracter personal transmise pe acest site numai în conformitate cu această Politica de Confidentialitate.

5. Transferul datelor dvs. către terți

Datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site nu vor fi transferate către alte terțe părți, cu exceptia furnizorilor de servicii IT de mentenanta si gestiune a acestui site, cu prevederile contractulelor de confidentialitate incheiate de VCT Auto Scout cu acestia, respectiv. Putem furniza datele Dvs. catre alți terți colaboratori la cererea dvs. sau pe baza consimțământului dvs.

6. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în afară țării dvs.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Este posibil ca VCT Auto Scout să transfere datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv hotărâri judecătorești, regulamente guvernamentale sau autorități guvernamentale (inclusiv de protecția datelor, impozitare și angajare), pentru îndeplinirea cerințelor de securitate națională sau de punere în aplicare a legii în alte țări; solicitări de informații legate de litigii judiciare; sau acolo unde este necesar sau permis de legislația aplicabilă. Astfel de transferuri pot să implice accesul instanțelor sau autorităților guvernamentale din afara Uniunii Europene. VCT Auto Scout se va asigura că numai datele personale strict necesare sunt dezvăluite și transferate și că aceste date personale sunt anonimizate sau cel puțin pseudonimizate, dacă acest lucru este permis de cererea guvernamentală. În cazurile în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom informa cu privire astfel de solicitări de acces.

7. Întrebări și reclamații

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la confidențialitate, această Notificare, practicile noastre de conformitate, ne puteți contacta la contact@masinirulateiasi.ro. Rezidenții UE ale căror reclamații nu pot fi rezolvate direct împreună cu VCT Auto Scout pot, de asemenea, să depună o plângere la autoritățile locale de protecție a datelor (DPA).

8. Securitatea și păstrarea datelor

VCT Auto Scout menține măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice rezonabile (inclusiv controale de acces, cerințe puternice privind parola și criptarea datelor, după caz), și alte măsuri de securitate a rețelei (de ex., firewall-uri, jurnale de acces, și protecție împotriva malware-ului și antivirus) pentru protejarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site împotriva furtului, pierderii accidentale, modificării, accesului neautorizat, divulgarea sau copierea, distrugerea accidentală sau ilegală, în conformitate cu legislația aplicabilă. Vom păstra informațiile Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site pe perioada executării contractului de inchieriere auto și, ulterior, atâta timp cât este necesar în ceea ce privește scopurile pentru care au fost colectate, conform legislației civile si fiscale și altor legi și/sau după caz, în cazul unei reclamații legale.

9. Drepturile Dvs.

Dreptul de a accesa, rectifica și a vi se șterge datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site – vom lua măsuri pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal transmise pe acest site sunt corecte. Vă rugăm să ne anunțați în legătură cu modificările aduse datelor dvs. personale pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt actualizate. De asemenea, aveți dreptul, conform legii aplicabile, de a solicita acces la datele cu caracter personal transmise pe acest site și de a solicita rectificarea oricăror date inexacte referitoare la dvs. Aveți dreptul să solicitați ștergerea oricăror date cu caracter personal transmise pe acest site pe care le deținem despre Dvs.

Portabilitatea datelor – în măsura în care folosim datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site pentru a va transmite oferta și dacă acestea sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați o copie a tuturor acestor date personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent, și care poată fi citit automat, și de asemenea, să le transmitem altui operator de date în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor – aveți dreptul să solicitați restricționarea utilizării datelor dvs. personale atunci când (1) contestați exactitatea datelor personale; (2) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele; (3) nu mai avem nevoie de date cu caracter personal pentru scopurile relevante, însă le solicităm pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus utilizării datelor pe baza intereselor noastre legitime, în intervalul de timp necesar verificării dacă avem într-adevăr interese legitime de a continua utilizarea datelor.

Dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți prelucrări0 de date cu caracter personal transmise pe acest site, iar noi trebuie să încetăm o astfel de prelucrare, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. In cazul in care prelucram datele dvs. in scop de reclama, marketing sau publicitate, va puteti retrage oricand consimtamantul si nu le vom mai prelucra in acest scop.

Dreptul de a formula plângere – Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, în cazul în care considerați că utilizarea și colectarea datelor dvs. personale nu respectă prezenta Politica de Confidentialitate sau legislația aplicabilă.

Termeni și condiții de închiriere auto

VCT Auto Scout oferă servicii de închiriere mașini, din flota proprie sau prin intermediere, cu acceptarea următorilor termeni și condiții de catre client. Daca nu sunteti de acord cu oricare din termenii de mai jos nu trebuie sa continuati sa faceti rezervarea.

Clientul care închiriază mașina trebuie să aibă minim 25 de ani împliniți la data încheierii contractului de rent a car (se va prezenta CI/buletin sau pașaport) precum și permis de conducere cu vechime de cel puțin 2 ani.

Permisul de conducere al persoanei care închiriază mașina trebuie să fie valabil pe teritoriul României (permise UE)

Responsabilitatea încălcării legilor de circulație revine în exclusivitate conducătorului auto care a încălcat cu sau fără bună știință norma respectivă, acesta suportând cuantumul amenzii și punctele de amenda corespunzatoare.

Ieșirea din țară cu autoturismele închiriate se poate face numai dupa acceptul companiei de rent a car, în scris in anumite conditii. Se poate aplica o limita zilnica de km iar depasirea se va taxa cu 0,10 EUR/km. Se poate solicita o taxa suplimentara pentru obtinerea documentelor pentru trecerea granitelor,iar tariful zilnic si depozitul, in aceste cazuri, pot creste. In cazul in care se va incalca obligatia de anuntare a companiei de inchirieri auto,clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii in orice caz de furt sau accident. Inclusiv in cazul in care compania de rent a car da acceptul de iesire din Romania, in situatia in care pe parcursul contractului de inchiriere apar defectiuni si/sau evenimente rutiere, Clientul are obligatia de a restitui masina pe teritoriul Romaniei.

Fumatul este strict interzis in masinile companiei de inchirieri. In caz de nerespectare se va percepe o taxa de 50 EUR.

Disponibilitatea unei masini pentru care ati solicitat o rezervare se va confirma in termen de maxim 48 ore prin email pe adresa mail furniazata de dvs.

Pentru inregistrarea rezervării se poate solicita un avans de 50 EUR, suma care se va scădea din valoarea totală a zilelor de închiriat. În cazul anularii rezervării sau neprezentării la preluarea maşinii, suma achitată ca avans nu se va restitui.

Se percepe o taxa de administrare de 50 euro pentru instrumentarea oricarei daune si/sau amenzi aferente perioadei de inchiriere.

Perioada minima de inchiriere este de 1 zi.

Garantia pentru Daune

Plata garanției in cuantum de 250 eur se face în LEI sau EUR.

Restituirea garanției se va face exclusiv în moneda în care a fost achitată. Garanția va fi utilizată pentru penalizare, în cazuri de distrugeri intenționate constatate, la predarea mașinii închiriate, în interiorul sau exteriorul autoturismului, pierderi ale documentelor sau cheilor autoturismului, furt al părților autoturismului etc.

Garanția achitată la încheierea contractului de închiriere auto va fi returnată la recuperarea autoturismului în bună stare de funcționare și de caroserie, cu toate documentele, accesoriile și echipamentele cu care a fost predat clientului. In cazul returnarii masinii murdara sau noaptea sau in conditii meteo care impiedica inspectarea masinii, garantia se returneaza in maxim 2 zile lucratoare dupa ce masina este inspectata in conditii optime.

Acesta este obligat să restituie autoturismul la data și locația prevazută în contractul de închiriere.

Politica de combustibil Pay&Go

Masina se va returna cu aceeasi cantitate de combustibil (mentionata in Fisa de Predare) pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere. In caz contrar, Clientul va plati diferenta dintre combustibilul existent la intoarcere si combustibilul existent la plecare, la tariful de 2 EUR/litru. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea existenta la plecare.

Clientul trebuie să folosească pentru alimentarea autoturismului numai combustibil achiziționat din stațiile de carburanți autorizate.

Accidente sau avarii

În caz de accident sau daune clientul este obligat:

 • să ia toate măsurile pentru limitarea pagubelor;
 • să anunțe cel mai mai apropiat organ de anchetă, poliție, procuratură, cerând întocmirea documentelor legale;
 • sa asigure autoturismul în mod adecvat pe timpul cât nu este folosit.

Documente care trebuie obținute de la cea mai apropiată secție de Poliție sau de la Asigurator în caz de accident, distrugere sau furt:

A. Accident usor, fara victime, maxim 2 autovehicule implicate:

 1. Constatare amiabila de accident completata integral
 2. Declaratia evenimentului data la Asigurator
 3. RCA + Certificat inmatriculare auto vinovat (copie)
 4. Numarul de telefon de contact al persoanei vinovate.

B. Accident grav sau in care sunt implicate mai mult de doua autoturisme:

 1. Proces verbal întocmit de agentul de politie;
 2. Autorizația de reparație data de agentul de politie;
 3. Anexa 2, test alcoolemie (în cazul accidentelor cu victimă);
 4. Declaratia evenimentului data la Asigurator

În cazul în care la predarea autoturismului nu sunt prezentate toate documentele de la Asigurator (sau Poliție) necesare deschiderii dosarului de dauna, Clientul va suporta integral contravaloarea daunelor autoturismului închiriat conform devizului estimativ primit de la Compania de inchirieri masini.

În caz de accident sau avarie din vina clientului (inclusiv situația în care autoturismul este găsit lovit în parcare și/sau cu ciobituri în suprafețele vitrate) clientului i se va retine garantia.In cazul în care contravaloarea reparației este mai mare de 5000 EUR (justificată prin deviz de reparație de la o unitate de service agreata RAR), clientul va achita 20% din valoarea daunei. Sumele menționate se pot achita cash sau se pot reține cu cardul (prezent sau nu) care a fost folosit pentru achitarea inițiala a chiriei/garanției.

Compania de inchirieri se obliga ca in cazul in care contravaloarea remedierii avariilor provocate de client este mai mica decat valoarea garantiei retinute la returnarea masinii sa restituie diferenta, justificata prin deviz estimativ de la o unitate de service agreata RAR.

 

Conditii neacoperite de Asigurare

Nu se acorda despăgubiri sau asigurările își încetează efectul în următoarele cazuri:

 • când paguba a fost provocată cu intenție de către client sau din neglijența acestuia (ex. pentru pătarea sau arderea tapiseriei, spargerea geamului pentru intrarea în automobil, pierderea inventarului de bord).
 • când paguba se datorează unor incendii, explozii, etc, provocate de clienți prin folosirea focului deschis sau a iluminarii cu flacară deschisă;
 • când clientul, în mod intenționat, n-a luat măsuri pentru limitarea pagubei și aceasta rezultă din actele întocmite legal;
 • dacă în momentul producerii pagubei autoturismul a fost condus de o altă persoană în afara celor înscrise în contractul de închiriere;
 • pagubele cauzate cauciucurilor sau jenților( în cazul în care acestea nu au rezultat unui incendiu sau accident;
 • conducerea sub influența alcoolului sau a altor droguri;
 • daca nu sunt prezentate de către client documentele primite de la poliție (în caz de accident/pagubă/furt) în momentul returnării autoturismului;
 • pagubele produse unor subansamble sau părți componente ale autoturismului prin nerespectarea normelor privind încarcarea și ancorarea pe timpul transportului, pagubele cauzate atât exteriorului cât și interiorului autoturismului de acțiunea unor substanțe corozive;
 • pagubele produse autoturismului în timpul sau ca urmare a tractării, remorcării sau transportării, cazurile în care clientul a încredințat, cu consimțământul său, autovehiculul asigurat unei persoane care refuză să-l restituie;
 • în situația în care în timpul nefolosirii autovehicului sau a părasirii acestuia de către conducător cheia a fost lăsată în contact sau în autovehicul sau ușile (inclusiv portbagajul) nu au fost încuiate, geamurile nu au fost închise, certificatul de înmatriculare a fost lăsat în mașină.

În toate situatiile de mai sus, Clientul este obligat sa suporte contravaloarea integrală a daunelor provocate autoturismului.

Tarifele nu includ costul carburantului, taxele de drum (altele decat vigneta de drum pentru Romania), orice amenzi transmise pe perioada inchirierii, taxe de parcare, daunele care nu fac obiectul asigurarii. Toate aceste sume vor fi achitate de Client.

Back to top